Technické dozory, posouzení stavu elektroinstalací

Zabýváme se prováděním technických dozorů zajišťujících soulad mezi projektovou
dokumentací a průběhem realizace díla, zejména v jeho technicko-kvalitativní části.
Jde především o řízení času, kvality, bezpečnosti, ochrany životního prostředí
a kontroluprostavěnosti.

{popis}

V rámci technického dozoru poskytujeme i formu projektového řízení stavby, což přináší benefity
v podobě úspory nákladů na celkovou investici.

Pro investory či správce budov nabízíme kompletní posouzení stavu stávajících instalací včetně
vypracování závěrečné zprávy. Tyto práce lze kombinovat s vypracováním periodických revizí
popř. s analýzou sítě.