Projektování elektrických zařízení

Majoritní činností naší společnosti je projektování elektrických zařízení.

Nabízíme kompletní zpracování projektových dokumentací od konceptu přes územní řízení,
stavební povolení až po tendrové a realizační dokumentace či dokumentace skutečného
provedení.

{popis}

Písemnosti jsou předávány dle požadavků zákazníka v českém nebo anglickém jazyce a v
rozsahu stanoveném stavebním zákonem 183/2006 Sb., zákonem 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, souvisejícími prováděcími předpisy (vyhláška 503/2006 Sb. a vyhláška 499/2006
Sb.) v platném znění a Výkonovým a honorářovým řádem.

Příklady aplikací projektových dokumentací

 • Trafostanice 22 či 35kV, hlavní rozvodny, záložní zdroje
 • Silnoproudé elektroinstalace, rozvaděče
 • Bateriové systémy nouzového osvětlení
 • Inteligentní řízení budov
 • Slaboproudé instalace (EZS, EPS, SK, JČ, PR, STA, DT)
 • Měření a regulace, automatické řízení

Zaměření na výstavby

 • Bytové a rodinné výstavby
 • Administrativní budovy
 • Obchodní centra, prodejní plochy
 • Výrobní a skladovací haly
 • Veřejné osvětlení a inženýrské sítě
 • Sportovní haly a sportoviště
 • Kulturní domy, kina
 • Komunitní centra

Projekty jsou zpracovávány ve standardech

 • AutoCad  (výstup dwg) - půdorysy
 • EPLAN (výstup pdf) - rozvaděče
 • Microsoft Word, Excel (výstup doc, resp. xls)