Analýzy sítě

Analýza sítě

Při návrzích úsporných opatření, odstranění nezvyklých jevů v síti uživatele
(výskyty harmonických složek) či přesném návrhu kompenzačního rozvaděče
se žádná společnost neobejde bez spolehlivého přístroje na měření kvality sítě.

{popis}

Nabízíme měření těchto veličin:

 • Měření kvality elektrické energie pro jedno a třífázové sítě
  (3AC, 3NAC, vyvážené i nevyvážené do 10000A)
 • Rychlost vzorkování 128 vzorků / periodu
  průměrovaných do jedné naměřené hodnoty za sekundu
 • Měření stejnosměrné a střídavé sítě do 1 000 V
 • Jmenovitý kmitočet sítí DC / 50 / 60 / 400 Hz
 • 3 napěťové a 3 proudové vstupy (výpočet proudu N-vodičem)
 • Třída přesnosti měření napětí 0,2%
 • Záznamník je vybaven rozhraním USB, Ethernet a Bluetooth=>
  možný okamžitý přenos do PC
 • TRMS měření napětí, proudu a kmitočtu
 • Harmonická analýza do 50té harmonické s výpočtem THD
 • Výpočet činného, jalového a zdánlivého výkonu
 • Výpočet energií VAh, Wh a varh s rozlišením ve 4 kvadrantech
  (induktivní nebo kapacitní zátěž, spotřeba nebo dodávka energie)
 • Výpočet cos φ, tan φ, PF, CF
 • Funkce MIN/MAX
 • Elektrická bezpečnost CAT IV/600 V a CAT III/1 000 V

Výstupy přeámě v digitální formě popř. formou protokolu.

Revize elektrických zařízení

Elektrická zařízení se před uvedením do provozu musí vyzkoušet a prověřit,
během svého provozu pak nechat podrobit pravidelným kontrolám a revizím.
Provozování elektrických zařízení upravuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje
lhůty revizí podle prostředí nebo druhu prostoru.                                                                          

Povinnost provádět revize určuje zákon č. 458/2000 Sb..

Nabízíme:

 • výchozí, dílčí a periodické revize el. zařízení do 1000V
 • periodické revize elektrických zařízení ve firmách a domácnostech